15. kolo soutěží Východočeské oblasti

21. 10. 2017

PROCHODY (ÚJEZD U CHOCNĚ)

Prostor závodu

Nová mapa

Pro letošní "výchoďák" jsme pro Vás připravili novou mapu Svatba v měřítku 1:10 000 a ekvidistancí 5 m.
Mapu jsme vytvořili v souladu s novým mapovým klíčem ISOM 2017. Mapoval Honza Sháněl a Jirka Švadlena, bude vytištěna laserovou technologií (Epson AcuLaser C2800N).

Ukázky

ukazka1ukazka2ukazka3ukazka4

Slepá mapa

slepa

Plán příjezdu

planekprijezd

Plán centra závodu

planekcentrum

ISOM 2017 na Svatbě

15. kolo Východočeského poháru bude pro většinu účastníků prvním praktickým setkáním s novým mapovým klíčem ISOM 2017. Co to vlastně znamená?

V základních bodech lze změny oproti starému klíči shrnout následovně:

  • ISOM 2017 přináší některé nové mapové značky nebo významné změny významů

  • Měřítko 1:10 000 je nyní striktní zvětšeninou měřítka 1:15 000 (tímto je nejvíce ovlivněn zákres trati či poledníků).

  • Větší počet a rozmanitější velikostní omezení pro jednotlivé mapové značky, která by měla hlavně znamenat jednotnější generalizaci mapy.

Změny značek

Zvláštní mapové značky - nejznámější změnou jsou nové tvary, některých značek. Na mapě Svatba tak najdete modrý čtvereček (studna) či hnědý trojúhelníček (zvláštní terénní symbol - plošinka). Naopak v seznamu zvláštních mapových značek už nenajdete zelené kolečko, to už automaticky znamená velký výrazný strom.

Průseky - nyní přináší několik variant (s různým podbarvením) dle průběžnosti průseku. My jsme použili pouze variantu klasickou (průběžnost odpovídající okolní vegetaci) a variantu s bílým podbarvením (normální průběžnost i v hustnících)

 

Oblast se zákazem vstupu (známá jako privát) je nyní oblastí, do které je striktně zakázáno vstupovat (bez nutnosti upřesnění v pokynech)

“Zelený semiopen” - se stal povolenou mapovou značkou a objevuje se i na mapě Svatba (v českém prostředí byl často používán i dříve).

Semiopen.PNG

Zákres trati

Vzhledem k povinnému zvětšení všech značek při přechodu mezi měřítky je nyní zákres trati větší (průměr kontroly 7,5 mm oproti dřívějším 6 mm). Na mapě bude rovněž zaznačeno místo výdeje map na povinném úseku na start.

ukazka trate isom 200ukazka trate

 

Více informací o novém ISOM 2017:

ISOM 2017 pro o-běžce, rozhodčí a kartografy

Co se změnilo od ISOM 2000?

ISOM 2017 Mezinárodní specifikace pro o-mapy

 


2017 - 2018