17. kolo soutěží Východočeské oblasti

27. 10. 2018

PROCHODY (ÚJEZD U CHOCNĚ)

 

Pořádající orgán: Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS
Pořádající subjekt: K.O.B. Choceň
Datum: Sobota 27. 10. 2018
Centrum: Prochody, louka u rybníka Svatba, GPS: 50°2'12"N, 16°8'29"E
Prezentace: 8:45 - 9:30 v centru závodu, samostatně výdej obálek, změny čipu, přihlášky do žákovských kategorií a HDR/P/T.

Dohlášky neomezeně do kategorií HDR, P a T (nejpozději do konce prezentace). Kategorie HDR a P za 60 Kč, kategorie T za 120 Kč.

Dohlášky u prezentace do kategorií DH10 - DH14 za dvojnásobné startovné (nejpozději do konce prezentace a pouze do vyčerpání volných míst ve startovní listině).

Možnost zapůjčení SI čipu za 40Kč, vratná záloha pro neregistrované závodníky 700 Kč.

Změna jména či SI čipu u prezentace za poplatek 20 Kč.

Oddíly se zaplaceným startovným (došlé platby sledujte v ORISu) budou odbaveny přednostně. Pokud jste poslali platbu a není uvedena v ORISu, vezměte na prezentaci kopii dokladu o zaplacení.

Parkování: Autobusy (bez poplatku) před hasičskou zbrojnicí v obci Újezd u Chocně. Výstup závodníků na autobusové zastávce v obci Prochody. Prosíme oddíly přijíždějící na závod autobusem, aby do Prochod k místu pro výstup závodníků přijeli výhradně ze směru od Horního Jelení. Parkování pro autobusy je zajištěno v Újezdě u Chocně a místo výstupu závodníků není vhodné pro otáčení autobusů. Děkujeme za pochopení.

Auta (poplatek 30 Kč) na louce vedle obce Prochody. 

Dodržujte důsledně pokyny pořadatelů. Zákaz parkování v obci mimo tomu určená místa! 

Vzdálenosti:
Parkoviště auto - centrum: do 1000 m
Výstup z autobusu - centrum: 1100 m
Centrum - prezentace: 0 m
Centrum - start: 650 m
Centrum - cíl: 0 m
Terén:
Rovinatý terén s hustou sítí cest. Les je většinou jehličnatý, porostově velmi rozmanitý. Střídají se velmi rychlé pasáže s místy s velmi sníženou průchodností.
Mapa: Svatba, 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav říjen 2018, revize září - říjen 2018, použitý klíč ISOM 2017, autoři Jan Sháněl a Jiří Švadlena, rozměr A4, upravena vodovzdorně
Mapy se v cíli odevzdávají, vydávány budou ve 12:00.
Zvláštní mapové symboly: zvlastniSymboly
Zakázané prostory:

Veškeré lesní prostory a louky mimo centra závodu, cesty na start a na parkoviště. Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 412.0 (obdělávaná půda), 518.0 (nepřekonatelný plot), 520.0 (oblast se zákazem vstupu). 

Tratě:

Parametry tratí uvedeny v samostatné tabulce a na jednotlivých popisech kontrol.
Linie u tratí DH10N a HDR značeny oranžovými fáborky.

Poblíž sběrné kontroly se nalézá kamenná jáma. Jáma bude v terénu ohraničena bílou páskou.

Předpokládané časy vítězů: Dle Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2018 a Některých zásad pro stavbu tratí závodů Východočeské oblasti v roce 2014
Popisy kontrol: Odběr samoobsluhou v centru závodu
Povinné úseky: Značeny červenými fáborky nebo koridorem:
start -> mapový start, 130 m
poslední kontrola -> cíl, 120 m
Sběrná kontrola není přístupna.
Systém ražení:

SPORTident
Do startovního koridoru vstupuje závodník 3 minuty před svým startem. Na startu v prvním koridoru proběhne kontrola správnosti SI čipu, ve druhém koridoru vynulujte a ve třetím koridoru zkontrolujte vynulování. V posledním koridoru bude umístěna krabička Siac off.
Závodník, který nebude mít oraženu kontrolu nulování nebo ji bude mít oraženu o více než minutu před svým startovním časem, bude diskvalifikován.
To se netýká účastníků kategorií HDR, P a T, kteří startují na pokyn pořadatele oražením krabičky START.
Závod končí oražením cílové kontroly, po které ihned následuje vyčítání čipu.
V případě poruchy jednotky SI na kontrole jsou na mapě označena místa pro náhradní ražení kleštěmi. Na ražení kleštěmi je třeba upozornit pořadatele v cíli.

organizace_stratu.jpg
Start: Intervalový, 000 = 10:00:00 CEST
Kategorie HDR, P a T startují v libovolný čas (nejpozději v 12:00).
Vzdálenost 650 m z centra závodu, značeno modrobílými fáborky.
Startovní listina: Vyvěšena v centru závodu a na startu a ORISu.
Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie, uzavření cíle ve 13:30
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu. Online výsledky na liveresultat.orientering.se.
Konečné oficiální výsledky pak na stránce závodu a ORISu.
Šatny: V centru závodu je možnost postavení oddílových stanů, prosíme respektujte prostor k tomu vymezený.
Mytí: Nouzové mytí v lavorech v centru závodu.
WC: WC Toi Toi pouze v centru závodu.
Odpady - třídění: V centru budou umístěny pytle na odpadky – modré na plasty, černé na směsný odpad. 
Vyhlášení výsledků: V centru závodu ve 13:00.
Vyhlášeni budou první tři v kategoriích DH10N, prvních šest v kategoriích DH10C, DH12C, DH14C, vítězové DH12D a DH14D a všichni účastníci HDR.
Občerstvení:
Před závodem: Koláče, buchty, káva, čaj v centru závodu.
V cíli: Šťáva nebo voda.
Po závodě: Stánek s běžným sortimentem v centru závodu.
Protesty: Přijímá hlavní rozhodčí v písemné formě s vkladem 200 Kč.
Protesty proti oficiálním výsledkům zasílejte do dvou týdnů po závodě e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Funkcionáři:
Ředitel: Michal Pátek
Hlavní rozhodčí: Jan Sháněl R2
Stavitel tratí: Ondřej Pešek R2
Jury: Bude vyvěšena v centru závodu.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2018.
Zdravotní služba: Lékařka v centru závodu, závažnější problémy nemocnice Litomyšl nebo Ústí nad Orlicí.
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti (vyjma propagace sportovních akcí) je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
Pořadatel děkuje všem partnerům za pomoc při organizování závodu, zvláštní poděkování patří obyvatelům obce Prochody, všem majitelům dotčených lesů, Sboru dobrovolných hasičů Dvořisko a Technickým službám Choceň za pomoc při organizaci tohoto závodu.

2017 - 2018