K.O.B. Choceň

17. kolo soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu

2. 11. 2013 - Dvořisko


MCVV


POKYNY

Pořádající orgán:Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS
Pořádající subjekt:K.O.B. Choceň
Datum:Sobota 2. 11. 2013
Centrum:Dvořisko, dětské hřiště, GPS: 49°58'39"N, 16°11'59"E
Prezentace:8:45 - 9:30 v centru závodu, samostatně výdej obálek, dohlášky, změny čipu, přihlášky HDR/P/T.
Dohlášky za dvojnásobné startovné (pouze do vyčerpání volných míst ve startovní listině).
Možnost zapůjčení SI čipu za 40Kč, vratná záloha pro neregistrované závodníky 500Kč.
Změna jména či SI čipu u prezentace za poplatek 20Kč.
Do kategorií P, T a HDR je možné se přihlásit za nezvýšené startovné (neomezeně).
Parkování:Autobusy (poplatek 50Kč) v areálu firmy Martin (P1).
Auta (poplatek 20 Kč) v areálu firmy Martin (P1) a na soukromé cestě k letišti (P2).
Dodržujte důsledně pokyny pořadatelů. Zákaz parkování v obci mimo tomu určená místa!
Cestou z P1 překonáváte silnici druhé třídy - dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů pořadatele.
Plánek příjezdu a parkování
Vzdálenosti:
Parkoviště auto - centrum:200 - 700 m
Parkoviště bus - centrum:200 m
Centrum - prezentace:0 m
Centrum - start:500 m
Centrum - cíl:0 m
Terén:Převážně jehličnatý, porostově velmi rozmanitý les s hustou sítí cest a celkovým převýšením 60m.
Mapa:Jedlinka, 1:10000, ekvidistance 5m, stav říjen 2013, použitý klíč ISOM2000, autoři Jiří Švadlena (hlavní kartograf), Ondřej Pešek a Michal Pátek, rozměr A4, vytištěna laserovou technologií, upravena vodovzdorně.
Mapy se v cíli odevzdávají, vydávány budou ve 12:00.
Zvláštní mapové symboly:
zelený křížekvývrat
zelené kolečkovýrazný strom
zelená tečkakeř, menší strom
Zakázané prostory:Veškeré lesní prostory mimo centra závodu, cesty na start a na parkoviště. Poslední kontrola (sběrka) není přístupná! Koridor od poslední kontroly vede soukromým pozemkem, do tohoto koridoru může vstoupit pouze dobíhající závodník!
Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 415.0 (obdělávaná půda), 522.0 a 524.0 (plot), 527.0 (sídliště) a 709.0 (nepřístupná oblast).
Tratě:Parametry tratí uvedeny v samostatné tabulce a na jednotlivých popisech kontrol.
Linie u tratí DH10N a HDR značeny oranžovými fáborky.
Všechny tratě podbíhají propustí silnici druhé třídy, prosím dodržujte zákaz vstupu na tuto silnici (značeno mapovou značkou 711 Zakázaný postup).
Předpokládané časy vítězů:Dle Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2013 a Některých zásad pro stavbu tratí závodů Východočeské oblasti v roce 2012 - prodloužené o 15%.
Popisy kontrol:Odběr samoobsluhou v centru závodu
Povinné úseky:Značeny červenými fáborky nebo koridorem:
start -> začátek orientace
poslední kontrola -> cíl
Systém ražení:SPORTident
Na startu v prvním koridoru proběhne kontrola správnosti SI čipu, ve druhém koridoru vynulujte a ve třetím koridoru zkontrolujte vynulování.
Závodník, který nebude mít oraženu kontrolu nulování nebo ji bude mít oraženu o více než minutu před svým startovním časem, bude diskvalifikován.
To se netýká účastníků kategorií HDR, P a T, kteří startují na pokyn pořadatele oražením krabičky START.
Závod končí oražením cílové kontroly, po které ihned následuje vyčítání čipu.
V případě poruchy jednotky SI na kontrole jsou na mapě označena místa pro náhradní ražení kleštěmi. Na ražení kleštěmi je třeba upozornit pořadatele v cíli.
Start:Intervalový, 000 = 10:00:00 CEST
Kategorie HDR, P a T startují v libovolný čas (nejpozději v 12:00).
Vzdálenost 500m z centra závodu, značeno modrobílými fáborky. Cestou na start přecházíte silnici druhé třídy. Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů pořadatele.
Startovní listina:Vyvěšena v centru závodu a na startu.
Časový limit:90 minut pro všechny kategorie, uzavření cíle ve 13:30
Výsledky:Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu.
Konečné oficiální výsledky pak na stránce závodu.
Šatny:V centru závodu je možnost postavení oddílových stanů, prosím respektujte prostor k tomu vymezený.
Mytí:Nouzové mytí v lavorech v centru závodu.
WC:WC Toi Toi pouze v centru závodu.
Vyhlášení výsledků:V centru závodu ve 13:00.
Vyhlášeni budou první tři v kategoriích DH10CN, DH12C, DH14C, vítězové DH12D a DH14D, všichni účastníci HDR a také vítězové veteránských céčkových kategorií.
Občerstvení:
Před závodem:Koláče, buchty, káva, čaj v centru závodu.
V cíli:Šťáva nebo voda.
Po závodě:Stánek s běžným sortimentem v centru závodu.
Protesty:Přijímá hlavní rozhodčí v písemné formě s vkladem 200Kč.
Protesty proti oficiálním výsledkům zasílejte do dvou týdnů po závodě e-mailem na info@kobchocen.cz
Funkcionáři:
Ředitel:Pavel Švadlena
Hlavní rozhodčí:Ondřej Pešek
Stavitel tratí:Michal Pátek
Jury:Milan Gazdačko (SHK), Viktor Mutínský (KUO), Milan Třasák (LPU)
Předpis:Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2013.
Zdravotní služba:Zdravotní sestra v centru závodu, závažnější problémy nemocnice Litomyšl nebo Ústí nad Orlicí.
Upozornění:Provozování prodejní nebo propagační činnosti (vyjma propagace sportovních akcí) je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
Pořadatel děkuje všem partnerům za pomoc při organizování závodu, zvláštní poděkování patří obyvatelům obce Dvořisko, všem majitelům dotčených lesů, Sboru dobrovolných hasičů Dvořisko a Technickým službám Choceň za pomoc při organizaci tohoto závodu.