K.O.B. Choceň

17. kolo soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu

2. 11. 2013 - Dvořisko


MCVV


ROZPIS

Datum:Sobota 2. 11. 2013
Místo konání:Dvořisko, GPS: 49°58'39"N, 16°11'59"E
Pořádající orgán:Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS
Pořádající subjekt:K.O.B. Choceň
Typ závodu:Jednorázový denní závod jednotlivců na (delší) krátké trati s pevným pořadím kontrol
Závodní kategorie:H10C, H10N, H12C, H12D, H14C, H14D, H16C, H16D, H18C, H21A, H21C, H21D, H35C, H35D, H45C, H45D, H55C, H55D, H65C, H65D
D10C, D10N, D12C, D12D, D14C, D14D, D16C, D16D, D18C, D21A, D21C, D21D, D35C, D35D, D45C, D45D, D55C, D65C
HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem
P - orientačně jednoduchá trať pro příchozí a začátečníky
T - orientačně náročnější tréninková trať
Zařazení do soutěží:Ranking 2013 s koeficeientem 1.0 pro kategorie D21A, D21C, D21D, H21A, H21C a H21D.
Zařazení kategorií do soutěží Východočeské oblasti se řídí Soutěžním řádem soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2013.
Předpokládané časy vítězů:Dle Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2013 a Některých zásad pro stavbu tratí závodů Východočeské oblasti v roce 2012 - prodloužené o 15%.
Přihlášky:Do 27. 10. 2013 29. 10. 2013 na ORIS.
Dohlášky do 31. 10. 2013 na e-mail na prihlasky@kobchocen.cz za dvojnásobné startovné (pouze do vyčerpání volných míst ve startovní listině). Přihláška je platná až po obdržení potvrzení (odpovědi).
Dohlášky u prezentace za dvojnásobné startovné (pouze do vyčerpání volných míst ve startovní listině).
Přihláška/dohláška musí obsahovat jméno, příjmení, reg.číslo/rok narození, kategorii, oddíl/město, číslo SI čipu (v případě neuvedení čísla SI čipu bude závodníkovi za 40Kč čip zapůjčen - vratná záloha za půjčení čipu pro neregistrované činí 500Kč).
Změna jména či SI čipu u prezentace za poplatek 20Kč.
Do kategorií P, T a HDR je možné se přihlásit kdykoliv (nejpozději do konce prezentace) za nezvýšené startovné (neomezeně).
Výše vkladů a způsob placení:DH10 - DH14, HDR, P a T ... 50 Kč
ostatní ... 80 Kč
Vklady se platí za všechny přihlášené závodníky v hotovosti na prezentaci závodu.
Prezentace:8:45 - 9:30 v centru závodu
Terén:Převážně jehličnatý, porostově velmi rozmanitý les s hustou sítí cest a celkovým převýšením 60m.
Mapa:Jedlinka, 1:10000, ekvidistance 5m, stav říjen 2013, použitý klíč ISOM2000, autoři Jiří Švadlena (hlavní kartograf), Ondřej Pešek a Michal Pátek, rozměr A4, upravena vodovzdorně
Start:Intervalový, 000 = 10:00:00 CEST
Systém ražení:SPORTident (jeden čip nesmí být v závodě použit vícekrát)
Vzdálenosti:
Parkoviště auto - centrum:200 - 700 m
Parkoviště bus - centrum:200 m
Centrum - prezentace:0 m
Centrum - start:500 m
Centrum - cíl:0 m
Protesty:Přijímá hlavní rozhodčí v písemné formě s vkladem 200Kč.
Protesty proti oficiálním výsledkům zasílejte e-mailem na info@kobchocen.cz
Funkcionáři:
Ředitel:Pavel Švadlena
Hlavní rozhodčí:Ondřej Pešek
Stavitel tratí:Michal Pátek
Kontakt, informace:info@kobchocen.cz