K.O.B. Choceň

Mistrovství a Veteraniáda Východočeské oblasti ve sprintu

4. kolo soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu

12. 4. 2014 - ChoceňPOKYNY

Pořádající orgán:Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS
Pořádající subjekt:K.O.B. Choceň
Datum:Sobota 12. 4. 2014
Centrum:Choceň, sportovní areál v ulici U Hřiště, GPS: 50°0'2"N, 16°13'8"E
Prezentace:8:45 - 9:30 v centru závodu LPU.
Pro účastníky pouze odpoledního sprintu v centru závodu od 13:30 do 14:30.
Dohlášky za dvojnásobné startovné (pouze do vyčerpání volných míst ve startovní listině).
Možnost zapůjčení SI čipu za 40Kč, vratná záloha pro neregistrované závodníky 500Kč.
Změna jména či SI čipu u prezentace za poplatek 20Kč.
Do kategorií P, T a HDR je možné se přihlásit za nezvýšené startovné (neomezeně).
Parkování:Z autobusů závodníci vystoupí na křižovatce ulic Újezdská a Smetanova (600m rovně po příjezdu do Chocně od Horního Jelení), následně se ulicí Fügnerova dostanou pěšky do centra závodu (300m) - autobus odjede parkovat mimo centrum Chocně, doporučujeme aut. nádraží u vlakového nádraží.
Auta přijedou na křižovatku ulic Újezdská a Smetanova (600m rovně po příjezdu do Chocně od Horního Jelení), odkud budou pořadateli nasměrována na parkování v okolních ulicích (bez poplatku). Prosím dodržujte předpisy a neparkujte před výjezdy a v zakázaném závodním prostoru. Závodníci se následně pěšky přemístí ulicemi Fügnerova nebo Dr. Fikejze do centra (100 - 800m).
Plánek příjezdu a parkování
Vzdálenosti:
Parkoviště auto - centrum:100 - 800 m
Výstup z busů - centrum:300 m
Centrum - prezentace:0 m
Centrum - start:400 m
Centrum - cíl:0 m
Terén:Městská zástavba, parky, rovina, malé převýšení pouze pro delší tratě.
Mapa:Na ostrově, 1:4000, ekvidistance 2 m, stav duben 2014, použitý klíč ISSOM2007, autoři Jiří Švadlena (hlavní kartograf) a Ondřej Pešek, rozměr A4, vytištěna laserovou technologií, upravena vodovzdorně.
Mapy se v cíli odevzdávají, vydávány budou v 16:30.
Zakázané prostory:Prostor města Chocně ohraničený z jihu železniční tratí, z východu ulicemi Pernerova a Husova, ze severu ulicí Sv.Čecha a ze západu hranicí města. Výjimku tvoří hlavní průjezdní tahy městem (ulice Pardubická, T.G.Masaryka a Komenského), náměstí spolu s ulicemi Dolní a Jungmanova (možnost obědu po dopoledním závodě) a přístupový chodník od nádraží ČD (pro ty co případně dorazí pouze na odpoledne vlakem).
Pokud byste cítili před závodem touhu si prostor závodu prozkoumat, využijte prosím z klidu domova služeb společnosti Google.
Při závodě je v souladu s mapovým klíčem ISSOM2007 zákázáno vstupovat do oblastí vymezených mapovými značkami 304.1 (nepřekonatelné vodní těleso), 526.1 (budova), 528.1 (oblast se zakázaným vstupem), 709 (nepřístupná oblast) a 714 (dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast). Zároveň je zakázáno překonávat mapové značky 201 (neschůdný sráz), 521.1 (nepřekonatelná zeď) a 524 (nepřekonatelný plot nebo ohrada). Porušení obou zákazů je trestáno diskvalifikací, bude hlídáno rozhodčími.
Tratě:Parametry tratí uvedeny v samostatné tabulce a na jednotlivých popisech kontrol.
Linie u tratí DH10N a HDR značeny oranžovými fáborky.
Silniční provoz ve městě není nijak regulován, prosím dbejte zvýšené pozornosti při překonávání silnic. Každý závodník se účastní závodu na svoje vlastní nebezpečí.
Předpokládané časy vítězů:Dle Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2014 a Některých zásad pro stavbu tratí závodů Východočeské oblasti v roce 2014.
Popisy kontrol:Odběr samoobsluhou v prvním startovním koridoru (k dispozici bude páska a nůžky).
Povinné úseky:Značeny červenými fáborky nebo koridorem:
start -> začátek orientace
poslední kontrola -> cíl
Systém ražení:SPORTident
Na startu v prvním koridoru proběhne kontrola správnosti SI čipu, ve druhém koridoru vynulujte a ve třetím koridoru zkontrolujte vynulování.
Závodník, který nebude mít oraženu kontrolu nulování nebo ji bude mít oraženu o více než minutu před svým startovním časem, bude diskvalifikován.
To se netýká účastníků kategorií HDR, P a T, kteří startují na pokyn pořadatele oražením krabičky START.
Závod končí oražením cílové kontroly.
V případě poruchy jednotky SI na kontrole jsou na mapě označena místa pro náhradní ražení kleštěmi. Na ražení kleštěmi je třeba upozornit pořadatele v cíli.
Start:Intervalový, 000 = 15:00:00 CEST
Kategorie HDR, P a T startují v libovolný čas (nejpozději v 16:30).
Vzdálenost 400m z centra závodu, značeno modrobílými fáborky.
Startovní listina:Vyvěšena v centru závodu a na startu.
Omezení běžeckého obutí:Zákaz použití bot s hřeby.
Časový limit:30 minut pro všechny kategorie, uzavření cíle ve 17:20
Výsledky:Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu.
Konečné oficiální výsledky pak na stránce závodu.
Šatny:V centru závodu je možnost postavení oddílových stanů, prosím respektujte prostor k tomu vymezený.
Mytí:Nouzové mytí v centru závodu.
WC:WC Toi Toi pouze v centru závodu.
Vyhlášení výsledků:V centru závodu v 17:00.
Vyhlášeni budou první tři v kategoriích DH10CN, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C a DH21A, vítězové DH12D, DH14D, DH35C, DH40C, DH45C, DH50C, DH55C, DH60C, DH65C a všichni účastníci HDR.
Občerstvení:Tradiční sortiment v centru závodu (od 12:30).
Protesty:Přijímá hlavní rozhodčí v písemné formě s vkladem 200Kč.
Protesty proti oficiálním výsledkům zasílejte do dvou týdnů po závodě e-mailem na info@kobchocen.cz
Funkcionáři:
Ředitel:Pavel Švadlena
Hlavní rozhodčí:Ondřej Pešek
Stavitel tratí:Michal Pátek, Jan Sháněl a Michal Švadlena
Jury:Libor Filip (SRK), Kamil Koblížek (KUO), Jana Smutná (VAM)
Předpis:Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2014.
Zdravotní služba:Lékařka v centru závodu, závažnější problémy nemocnice Litomyšl nebo Ústí nad Orlicí.
Upozornění:Provozování prodejní nebo propagační činnosti (vyjma propagace sportovních akcí) je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.