K.O.B. Choceň

Mistrovství a Veteraniáda Východočeské oblasti ve sprintu

4. kolo soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu

12. 4. 2014 - ChoceňROZPIS

Datum:Sobota 12. 4. 2014
Místo konání:Choceň, sportovní areál v ulici U Hřiště, GPS: 50°0'2"N, 16°13'8"E
Pořádající orgán:Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS
Pořádající subjekt:K.O.B. Choceň
Typ závodu:Jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol
Závodní kategorie:Mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D21A, H12C, H14C, H16C, H18C, H21A
Veteraniáda: D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C, H35C, H40C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C
Veřejný závod: D10N (fáborky), D10C, D12D, D14D, D16D, D21C, D21D, D35D, D45D, H10N (fáborky), H10C, H12D, H14D, H16D, H21C, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D
HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem
P - orientačně jednoduchá trať pro příchozí a začátečníky
T - orientačně náročnější tréninková trať
Zařazení do soutěží:Ranking 2014 s koeficeientem 1.02 pro kategorie D21A, D21C, D21D, H21A, H21C a H21D.
Zařazení kategorií do soutěží Východočeské oblasti se řídí Soutěžním řádem soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2014.
Předpokládané časy vítězů:Dle Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2014 a Některých zásad pro stavbu tratí závodů Východočeské oblasti v roce 2014.
Přihlášky:Do 6. 4. 2014 (za dvojnásobné startovné do 8. 4.) výhradně přes ORIS.
Dohlášky do 10. 4. 2014 na e-mail na prihlasky@kobchocen.cz za dvojnásobné startovné (pouze do vyčerpání volných míst ve startovní listině). Přihláška je platná až po obdržení potvrzení (odpovědi).
Dohlášky u prezentace za dvojnásobné startovné (pouze do vyčerpání volných míst ve startovní listině).
Přihláška/dohláška musí obsahovat jméno, příjmení, reg.číslo/rok narození, kategorii, oddíl/město, číslo SI čipu (v případě neuvedení čísla SI čipu bude závodníkovi za 40Kč čip zapůjčen - vratná záloha za půjčení čipu pro neregistrované činí 500Kč).
Změna jména či SI čipu u prezentace za poplatek 20Kč.
Do kategorií P, T a HDR je možné se přihlásit kdykoliv (nejpozději do konce prezentace) za nezvýšené startovné (neomezeně).
Vzhledem k typu závodu (startovní interval, délka závodu) nebude na požadavky na startovní čas brán zřetel.
Výše vkladů a způsob placení:DH10 - DH14, HDR, P a T ... 50 Kč
ostatní ... 80 Kč
Vklady se platí za všechny přihlášené závodníky v hotovosti na prezentaci závodu.
Prezentace:8:45 - 9:30 v centru závodu LPU, pro účastníky pouze odpoledního sprintu v centru závodu od 13:30 do 14:30
Terén:Městská zástavba, parky, rovina, malé převýšení pouze pro delší tratě.
Omezení běžeckého obutí:Zákaz použití bot s hřeby.
Mapa:1:4000, ekvidistance 2 m, stav duben 2014, použitý klíč ISSOM2007, autoři Jiří Švadlena (hlavní kartograf) a Ondřej Pešek, rozměr A4, upravena vodovzdorně
Start:Intervalový, 000 = 15:00:00 CEST
Systém ražení:SPORTident (jeden čip nesmí být v závodě použit vícekrát)
Vzdálenosti:
Parkoviště auto - centrum:200 - 700 m
Parkoviště bus - centrum:250 m
Centrum - prezentace:0 m
Centrum - start:400 m
Centrum - cíl:0 m
Protesty:Přijímá hlavní rozhodčí v písemné formě s vkladem 200Kč.
Protesty proti oficiálním výsledkům zasílejte e-mailem na info@kobchocen.cz
Funkcionáři:
Ředitel:Pavel Švadlena
Hlavní rozhodčí:Ondřej Pešek
Stavitel tratí:Michal Pátek
Kontakt, informace:info@kobchocen.cz