První áčkové Žebříčky

První dvojzavodzávod žebříčku A se konal v krásných Kramolínských terénech nedaleko jaderné elektrárny Dukovany. Užili jsme si atraktivních panenských orientačních prostorů. Hostitelé z oddílu Žabovřesky a zejména stavitelé tratí připravili důkladné seznámení se závodním prostorem. Nejprve na řadu přišla na sobotní klasika, jejíž start byl u rozhledny Babylon. Přesto nás tratě provedly v první části především čistým rovinatým lesem. V závěru klasiky bylo možno zahlédnout vodní hladinu přehrady Dalešice, ke které se skláněly strmé svahy s občasnými kamennými útvary. O svoji roli se při prověřování schopností běžců přihlásil i vytrvalý déšť. Ztěžoval čtení mapy, orientaci, běh a dokonce i kvalitu oddílového zázemí. Při výstavbě oddílového stanu nastal jeden menší problém a my jsme museli stan zmenšit na polovinu. Po ukončení prvního soutěžního dne jsme se přesunuli do nedaleké obce Váleč, kde jsme přenocovali co by žáci páté bé. Před vydatným spánkem jsme navštívili stylovou mafiánskou restauraci „U Kmotra“ v Třebíči, kde jsme se výborně najedli.
Na nedělní middle jsme se vydali do stejných lesů jako v sobotu, ale stavitel dokázal vylepšit trať nabídkou opravdu neprůchodných hustníků a po dešti se nám všem líbily rozsáhlé bažiny. Celé závody úžasně zpestřili vtipní komentátoři. Dokázali využít „nestandardností“ při organizaci závodů. Od speakerů jsme se s opakovanou originalitou dozvídali, že popisy tratí nenalezneme na shromaždišti, ale v prostoru startu. Tam nás trošku zaskočily netradičně rozmístěné mapy. Nacházely se ve třetím koridoru, ale nikdo nesměl prohlédnout před startem. Muži měli své mapy nalevo a ženy napravo. Dozvěděli jsme se, že je to prevence proti „Alzheimerovi“. Celkově náročné závody se nejvíce povedly Ladislavovi, který skončil na klasice v kategorii H16A třetí a v neděli uzavřel první patnácku své kategorie. Veronika se v obou závodech kategorie D16A umístila na 11. místě. Ondra (H21E)na klasice vybojoval 44. místo, middle nedokončil. Vláďovi (H18A)se klasika nepovedla (26. místo), middle byl o trochu lepší a doběhl na 21.místě. Honza (H20A) byl asi myšlenkami vice v předmaturitním očekávání než v mapě. Petr podával stabilní výkony v obou závodech v závěru své kategorii (H50B). Jeho hlavní výhra bylo bezproblémové zajištění cesty domů.