15. kolo soutěží Východočeské oblasti

21. 10. 2017

PROCHODY (ÚJEZD U CHOCNĚ)

ISOM 2017 na Svatbě

15. kolo Východočeského poháru bude pro většinu účastníků prvním praktickým setkáním s novým mapovým klíčem ISOM 2017. Co to vlastně znamená?

V základních bodech lze změny oproti starému klíči shrnout následovně:

  • ISOM 2017 přináší některé nové mapové značky nebo významné změny významů

  • Měřítko 1:10 000 je nyní striktní zvětšeninou měřítka 1:15 000 (tímto je nejvíce ovlivněn zákres trati či poledníků).

  • Větší počet a rozmanitější velikostní omezení pro jednotlivé mapové značky, která by měla hlavně znamenat jednotnější generalizaci mapy.

Změny značek

Zvláštní mapové značky - nejznámější změnou jsou nové tvary, některých značek. Na mapě Svatba tak najdete modrý čtvereček (studna) či hnědý trojúhelníček (zvláštní terénní symbol - plošinka). Naopak v seznamu zvláštních mapových značek už nenajdete zelené kolečko, to už automaticky znamená velký výrazný strom.

Průseky - nyní přináší několik variant (s různým podbarvením) dle průběžnosti průseku. My jsme použili pouze variantu klasickou (průběžnost odpovídající okolní vegetaci) a variantu s bílým podbarvením (normální průběžnost i v hustnících)

 

Oblast se zákazem vstupu (známá jako privát) je nyní oblastí, do které je striktně zakázáno vstupovat (bez nutnosti upřesnění v pokynech)

“Zelený semiopen” - se stal povolenou mapovou značkou a objevuje se i na mapě Svatba (v českém prostředí byl často používán i dříve).

Semiopen.PNG

Zákres trati

Vzhledem k povinnému zvětšení všech značek při přechodu mezi měřítky je nyní zákres trati větší (průměr kontroly 7,5 mm oproti dřívějším 6 mm). Na mapě bude rovněž zaznačeno místo výdeje map na povinném úseku na start.

ukazka trate isom 200ukazka trate

 

Více informací o novém ISOM 2017:

ISOM 2017 pro o-běžce, rozhodčí a kartografy

Co se změnilo od ISOM 2000?

ISOM 2017 Mezinárodní specifikace pro o-mapy

 


2017 - 2018 - 2019 - 2021 - 2022 - 2023