zb19covergraphic

Pokyny


5. a 6. kolo Žebříčku B-Čechy východ 2019
závody Rankingu a Rankingu veteránů s koeficientem 1,04
11. a 12. kolo Východočeského poháru dorostu a dospělých 2019
12. a 13. kolo Východočeského poháru veteránů 2019
1. a 2. kolo Východočeského poháru žactva - podzim 2019
1. a 2. kolo Ligy Vysočiny podzim 2019
závody pro veřejnost


 Pokyny ke stažení v PDF.

Datum konání: 7. – 8. 9. 2019
Místo konání: Choceň (Podhradí), louka na západním okraji města (centrum závodu), GPS: 50.0026,16.2019
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt: K.O.B. Choceň, z.s. (CHC)
Typ závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol
sobota 7. 9. - klasická trať
neděle 8. 9. - krátká trať
Příjezd a parkování: Pro příjezd a parkování dodržujte trasu vyznačenou v plánku příjezdu a pokyny pořadatelů. Autobusy parkují (bez poplatku) před koupalištěm, auta pak za poplatek 50Kč (víkend) nebo 30Kč (den) na louce u centra závodu.
Předpokládané časy vítězů: dle Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS a Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu
Způsob přihlášování: Do neděle 1. 9. výhradně přes ORIS - sobota / neděle
Návod pro sportovce neevidované v členských klubech ČSOS.
Dohlášky na prezentaci dle možností pořadatele za 200 % základního startovného.
Do kategorií HDR, P, T1 a T2 je možné se dohlásit (bez omezení) i na prezentaci za základní startovné.
Vzhledem k typu závodu a možnosti hlídání dětí ve školce nebude na požadavky na startovní čas brán zřetel.
Prezentace: V centru závodu v sobotu 10:30 - 15:30 a v neděli 8:30 - 11:00, změny a dohlášky na nedělní závod bude možné provádět od sobotní 14. hodiny.
Dohlášky jsou možné pouze omezeně do volných míst ve startovní listině za dvojnásobné startovné v sobotu pouze do 11:30, v neděli pak do 9:30.
Do kategorií HDR, P, T1 a T2 je možné se dohlašet neomezeně za nezvýšené startovné do 13:30 v sobotu a do 11:00 v neděli.
Změna čísla čipu na prezentaci za poplatek 20Kč.
Možnost zapůjčení čipu za 40Kč (nejedná se o SIAC). V případě ztráty čipu bude vymáhána náhrada ve výši 800Kč.
Oddíly obdrží na prezentaci doklad o zaplacení vkladů. Startovní listiny a pokyny nebudou tištěny. Budou vyvěšeny v centru závodů či na webu závodu.
Ubytovaní v tělocvičně obdrží na prezentaci ubytovací poukaz, kterým se prokáží při vstupu do tělocvičny, a plánek ubytování.
Ubytování v tělocvičně je možné na prezentaci dokoupit za cenu 80Kč/os.
Vzdálenosti:
Ubytování - parkoviště 1 000 m
Parkoviště auta - centrum do 300 m
Parkoviště autobusy - centrum: do 1 000 m
Centrum - prezentace: 0 m
Centrum - start sobota: 2 600 m / 45m přev.
Centrum - start neděle: 1 800 m / 25m přev.
Centrum - cíl: 0 m
Popis terénu: V části závodního prostoru je kopcovitý terén plný větších i menších údolí a rýh, v části terén plochý. Dobře průběžný smíšený les částečně s porostovými detaily, hustá síť komunikací, nadmořská výška 285 – 352 m n. m.
Mapy:
Měřítko a rozměr sobota neděle
kategorie DH16 - 40 1 : 15 000 / A4 1 : 10 000 / A4
ostatní kategorie 1 : 10 000 / A3 1 : 10 000 /A4
Stav srpen 2019, interval vrstevnic 5m, mapový klíč ISOM 2017, autor Jan Sháněl, tisk laser Reklamy Jilemnice, mapa bude zabalena ve fólii.
POZOR! V posledním týdnu probíhají na několika místech lesní práce. Změny nejsou v mapě vyznačeny, ale nejsou velkého rozsahu.
Mapy se po oba dva dny v cíli odevzdávají, vydávány budou v neděli ve 12:00.
Zvláštní mapové symboly: zelený křížek = vývrat
černé kolečko = altánek / malá oplocenka
hnědý trojúhelníček = plošinka
Popisy kontrol: Pouze v centru závodu, odběr samoobsluhou.
Zakázané prostory: Mimo vlastní závod je zakázaný vstup do lesních prostorů v okolí centra závodu vyjma cesty na start. Při závodě platí zákaz vstupu do oblastí vymezených značkami 412 Obdělávaná půda, 518 Nepřekonatelný plot, 520 Oblast se zákazem vstupu a 709 Nepřístupná oblast.
Platí přísný zákaz vstupu na násep železniční tratě u centra závodu! V mapě vyznačeno značkou 709 Nepřístupná oblast.
Povinné úseky: Značeny červenými fáborky nebo koridorem:
start -> mapový start ... 100 m sobota / 130 m neděle
poslední kontrola -> cíl ... 150 m
Poslední kontrola není přístupná!
Občerstvení na trati: Při sobotním závodě na kontrolách uvedených v popisech. K dispozici voda.
Start:
intervalový sobota neděle
čas prvního startu 12:00 CEST 10:00 CEST
Kategorie HDR, P, T1 a T2 startují na krabičku nejpozději v 14:30 v sobotu a v 12:00 v neděli. Závodníci ostatních kategorií pak dle startovních listin.
Cesta na start je vyznačena modrobílými fáborky.
V sobotu bude na startu k dispozici pitná voda.
Organizace startu: V prvním koridoru kontrola čísla čipu a nulování, v druhém koridoru kontrola nulování a ve třetím koridoru pak možnost testu SIAC.
Startovní listina: Vyvěšena v centru závodu, na startu a v ORISu.
Způsob označování závodních průkazů: SPORTident Air+, kontroly budou zapnuty do režimu bezdotykového ražení včetně cílových jednotek.
V případě poruchy jednotek SI na kontrolách, je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je závodník povinen předat ke kontrole v cíli. Závodník je povinen vyčíst si po doběhu svůj čip, a to i v případě, že závod nedokončil.
V centru závodu bude možné provést kontrolu baterie SIAC.
Čas je měřen s přesností na celé sekundy.
Časový limit: pro všechny kategorie 180 minut v sobotu a 90 minut v neděli
Čas uzavření cíle: v 17:45 v sobotu, v neděli pak ve 13:30
Výsledky: Předběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu a na webu liveresultat.orientering.se.
Konečné oficiální výsledky pak na stránce závodu a v ORISu.
Vyhlášení výsledků: V centru závodu pro sobotní závod v 16:00, v neděli pak ve 13:00.
Vyhlášeni budou první tři v kategoriích DH10N, prvních šest v kategoriích DH10C, DH12C, DH14C, vítězové DH12D a DH14D, první tři v kategoriích DH16-21B, vítězové veteránských B podkategorií a všichni účastníci HDR.
Před sobotním vyhlášením proběhne vyhlášení výsledků VčP žactva za jaro.
Hlavní funkcionáři:
  sobota neděle
ředitel: Pavel Švadlena Pavel Švadlena
hlavní rozhodčí: Jan Sháněl Ondřej Pešek
stavitel tratí: Ondřej Pešek Jan Sháněl
Jury: Michal Jedlička (SHK), Radan Kamenický (OSN), Tomáš Matras (CHT)
Šatny: V centru závodu je možnost postavení oddílových stanů, prosíme respektujte k tomu vymezený prostor.
Mytí: Nouzové mytí v lavorech v centru závodu.
Toalety: Mobilní WC v centru závodu a v blízkosti startu.
První pomoc: V centru závodu bude poskytnuta první pomoc. V případě závažnějšího úrazu je nejbližší nemocnice v Litomyšli nebo Ústí nad Orlicí.
Občerstvení: V cíli šťáva nebo voda. Bude zajištěn stánkový prodej občerstvení:
CHC stánek: Koláče, buchty, káva, čaj
Kocanda Zálší: Široký sortiment jídel a nápojů
Káva krám: palačinky, káva
Školka: V centru závodu bude zřízena provizorní školka, ve které budete moci odložit svou ratolest na dobu nezbytně nutnou.
Ubytování: Zajištěna možnost noclehu ze soboty na neděli v tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha v Chocni (vlastní karimatka a spacák) za 80 Kč / osoba / noc. Možnost zakoupit ubytování na prezentaci.
Tělocvična bude přístupná od sobotní 17. hodiny. V neděli ráno je nutné tělocvičnu opustit do 9:00. Na noc se tělocvična zamyká ve 22:00.
Ochrana osobních údajů a fotografování: Přihlášením se na závod účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány fotografie a video včetně použití bezpilotního dronu sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě a pro propagaci klubu. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
Prosíme o třídění odpadu v centru závodu do vyznačených pytlů.
Platí přísný zákaz vstupu na násep železniční tratě u centra závodu a zákaz koupání či mytí v Tiché Orlici!
Kontakt, informace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.http://zb.kobchocen.cz
Poděkování: Pořadatel děkuje všem partnerům za pomoc při organizování závodu, zvláštní poděkování patří městu Choceň, všem majitelům dotčených lesů a luk, ZD Skořenice a TS Choceň za pomoc při organizaci tohoto závodu.
Plánek příjezdu: zb19 planek prijezdu
Plánek centra závodu: zb19 planek cz
Délky tratí: V samostatné tabulce


 

Partneři ČSOS:

ČSOS ToiToi T mapy SporticusZaket

Partneři K.O.B. Choceň:

Město Choceň Iveco Bus Labeta Starmon Chonet Ekometal De Heus PSP Izoterm Composite Airplanes Lesy ČR Concept Pardubický pivovar Izosan