logo
Jak na orintační běh

JAK NA ORIENTAČNÍ BĚH

JAK SE ZÚČASTNIT ZÁVODU


Nejprve je zapotřebí si zjistit termín a místo konání závodu v kalendáři akcí. Pokud máte závod vybraný, doporučujeme se na závod přihlásit dopředu v řádném termínu přes systém ORIS nebo přes e-mail, který je uveden v rozpisu. Usnadníte tak práci pořadateli a budete mít jistotu, že pro Vás bude připravena mapa. Přihlásit na závod se samozřejmě můžete i v den závodu. V případě přihlášky do kategorie P (příchozí) a HDR (rodiče s dětmi) je startovné ve většině případů stejné, pokud se však rozhodnete přihlásit v centru závodu do ostatních kategorií, může po vás chtít pořadatel startovné dvojnásobné.

KDE NALEZNU INFORMACE O ZÁVODU


Každý závod v orientačním běhu obvykle má vytvořené webové stránky k závodu, kde jsou k nalezení veškeré informace daného závodu. Všechny oficiální závody jsou zveřejněny v centrálním systému Českého svazu orientačních sportů – ORIS. V tomto systému naleznete všechny důležité informace potřebné na absolvování závodu.

CO VŠECHNO ZJISTIT PŘED ZÁVODEM


Než se vydáte na závod, je dobré se seznámit s pokyny závodu. Měli byste znát přesné místo konání závodu, v kolik hodin závod začíná (obvykle je start v 10 hodin). Dále je velmi důležité si zjistit svůj startovní čas (v případě přihlášení dopředu) a vzdálenost na start, abyste si mohli naplánovat včasný příjezd na shromaždiště.

PŘÍJEZD NA SHROMAŽDIŠTĚ


Pokud jedete na závod autem, zaparkujte ho na pořadatelem označeném parkovišti, většinou bývá příjezd označen šipkami se symbolem „orienťáckého lampionu“. Na některých závodech se vybírá parkovné, obvyklá cena za parkovné je 20,- Kč. Od parkoviště se přesuňte do centra závodu, které nemusí vždy být na stejném místě.

Na shromaždišti je nutné pokud jste již přihlášeni se odprezentovat a zaplatit startovné (kategorie P / HDR cca 50,- Kč) nebo je zde možné se dodatečně přihlásit. Pokud máte na prezentaci vše vyřízené, vezměte si správné popisy kontrol vaší kategorie, které jsou formou samoobsluhy k odebrání na shromaždišti, obvykle u výsledkové tabule. Teď už zbývá se jenom vhodně obléknout na běh a s dostatečným předstihem vyrazit na start. Před odchodem ze shromaždiště si zkontrolujte, jestli máte vše potřebné vybavení (buzola, čip / průkazku, popisník se správnými popisy kontrol a případně brýle). Důležité je vědět před odchodem svůj startovní čas a vzdálenost na start. Dejte si dostatečnou časovou rezervu na cestu na start. Cesta na start je také vhodná příležitost k rozcvičení.

Příjezd na shromaždiště Prezentace Samoobslužný odběr popisů kontrol Startovní listiny Shromaždiště

CO SE DĚJE NA STARTU


Na startu naleznete hodiny, které ukazují uběhnuté minuty od startu závodu (0 = zahájení závodu, 90 = 1,5 h závodu). Na startu se nacházejí tři koridory (v každém koridoru čekáte jednu minutu).

Před prvním koridorem vyčkáte na váš přidělený startovní čas a následně se vydáte do prvního koridoru (zde je provedena kontrola vašeho SI čipu, každý čip má své jedinečné číslo). Každý závodník si sám zodpovídá za vynulování a zkontrolování svého SI čipu, kdyby tak neučinil, byl by diskvalifikován. Nulování čipu (clear) se provádí obvykle v první koridoru po vložení čipu do elektronické jednotky (nulování čipu trvá cca 3 sekundy). Kontrola správného vynulování čipu (check) se provádí ve druhém nebo ve třetím koridoru (pokud elektronická jednotka ihned nezabliká a nezapípá je nutné si znovu čip vynulovat).

Třetí koridor je určen na poslední soustředění před závodem. Můžete si například najít, kde se nachází sever nebo jaká je vaše první kontrola (podle popisů kontrol) Start je signalizován pípáním, které odpočítává posledních 5 sekund do startu, na poslední dlouhé pípnutí na vyšší frekvenci vybíháte! Po opuštění posledního koridoru běžíte značeným, povinným úsekem (červené fáborky), který vede na mapový start. Cestou si samoobslužně vezmete mapu vaší kategorie. Mapový start je označen lampionem.

Start - vstup do prvního koridoru Startovní hodiny Prostor před startem Koridory Samoobslužný odběr map

JAK ZVOLIT SPRÁVNÝ POSTUP


Po doběhnutí na mapový start je důležité si správně zorientovat mapu na sever, aby odpovídal reálnému terénu. Toho docílíte pootočení mapy pomocí buzoly tak, aby severní konec střelky ukazoval rovnoběžně se severem na mapě. Sever na mapách je většinou „nahoře“. Veškerý text na mapě je orientován na sever.

Pokud máte správně zorientovanou mapu, najděte si na mapě červený trojúhelník, který značí mapový start (tam se nyní nacházíte) a červené kolečko, které je spojeno čarou se startem. Toto kolečko spojené se startem označuje první kontrolu.

Nyní je na vás, kudy se vydáte a jaký postup si zvolíte na první kontrolu. Nejjednodušší variantou je pro začátečníka určitě si zvolit postup po cestě. Zkušenější závodníci však mohou využít své schopnosti a pomocí buzoly běžet na směr a pouze si hlídat význačné body v terénu.

PRŮCHOD KONTROLOU


Po doběhnutí ke kontrole, která je zakreslena v mapě, je důležité si zkontrolovat správnost kontroly. Podívejte se na popisy kontrol jaký kód má kontrola s pořadovým číslem, na kterou nyní běžíte. Pokud se kód na popisech kontrol shoduje s kódem, který je uveden na kontrole, je tato kontrola vaše.

Pokud v závodě je používán elektronický SportIdent, vložte svůj čip do krabičky a počkejte, dokud minimálně jednou nepípne a nezabliká. V případě pokud by kontrola na vložení čipu nereagovala, najděte na mapě políčka „R“ a pomocí razících kleští vyrazte do políčka symbol. V cíli je pak důležité toto mechanické ražení nahlásit.

V případě, že je v závodě využíván starší mechanický systém, tak průchod kontrolou označíte pomocí razících kleští, které jsou připevněny na stojanu, do papírové průkazky.

POVINNOSTI V CÍLI


Poslední kontrolu v závodu mívají všichni závodníci stejnou, proto se jí říká „sběrná kontrola“. Od této poslední kontroly vede většinou povinný úsek do cíle. Vzdálenost mezi poslední kontrolou a cílem bývá od 50 do 200 metrů. V cíli orazíte čipem elektronickou krabičku takovou, jaká se nacházela na kontrolním stanovišti. Opět tato krabička musí minimálně jednou bliknout a pípnout.

V cíli nesmíte zapomenout na vyčtení svého čipu, abyste mohli být zařazeni do výsledků (vyčtení čipu trvá cca o něco déle než běžné oražení kontroly). Po vyčtení čipu vám dá pořadatel lístek s výpisem mezičasů a celkovým časem.

Pokud pořadatel vyžaduje odevzdávání map v cíli, tak vložte mapu do igelitové tašky se zkratkou vašeho oddílu. Pokud neběžíte za žádný oddíl, tak odevzdejte mapu do tašky s nápisem „NNN“ – neregistrovaní, případně se zeptejte v cíli. Po odstartování posledního závodníka, pořadatel vyhlásí, že jsou vydávány mapy a můžete si svoji mapu vzít.

KDE JSOU ZVEŘEJNĚNY VÝSLEDKY ZÁVODU


Výsledky jsou průběžně vyvěšovány v centru závodu. Oficiální výsledky jsou pak zveřejněny na oficiálních stránkách závodu nebo v informačním systému ČSOS.

Na stránkách závodu také naleznete odkaz na webovou aplikaci, kde si můžete zakreslit své postupy a porovnávat je s ostatními. Na stránce závodu jsou zveřejněny také fotky ze závodu či video.

MAPA DO KOŠE NEPATŘÍ


Závod by pro závodníka neměl skončit oražením cíle, ale správně by si měl vyhodnotit trať, kudy běžel a kde udělal chyby. Proto byste si měli doma v klidu zakreslit svůj postup přímo do mapy nebo do webové aplikace a porovnat si postupy s ostatními závodníky. Na druhou stranu mapy si můžete také nalepit mezičasy a popisy kontrol. Poté mapu uložit do krabice či šanonu.