logo
Co je to orientační běh

O NÁS

KDO JSME

Realizační tým

Jsme skupina mladých lidí ve věku od 16 do 19 let. Aktivně provozujeme orientační běh, a protože je to aktivita, která naplňuje náš volný čas, chceme tento sport šířit dál, mezi širokou veřejnost. Díky finančním prostředkům, které jsme na projekt získali, můžeme tento jeden z nejkrásnějších a nejzdravějších sportů dále publikovat pomocí výukových materiálů a výstavby areálu pevných kontrol. Náš tým doposud na žádném projektu nepracoval.

POPIS PROJEKTU

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je medializace sportovního odvětví - orientačního běhu. Prostřednictvím tohoto projektu zviditelníme tento druh sportu a dostaneme ho více do podvědomí široké veřejnosti, protože si myslíme, že se jedná o velmi krásný sport, který může aktivně provozovat člověk v každém věku. Není ani důležité v jaké etapě lidského života se s ním člověk začne zabývat a na jaké úrovni ho bude provozovat. Je to opravdu sport pro všechny. Sport, který stmeluje rodinu, protože je to často sport rodinný. Každý člen rodiny se může stát aktivním závodníkem nebo jen rekreačním sportovcem. Tímto projektem chceme oslovit širokou veřejnost celé republiky, protože součástí projektu jsou i produkty, které budou zveřejněny na internetu díky vytvořenému webu, který by vznikl v průběhu realizace projektu. Veškeré produkty tohoto projektu mají zvýšit nejenom informovanost veřejnosti o tomto krásném sportovním odvětví, ale hlavně zapojit je do aktivního života, dát jim návod, jak mohou zdravě sportovat a aktivně využívat svůj volný čas. Na webu naleznou potencionální zájemci návody, praktické rady i přehled veškerých možností, jak se k tomuto sportu v místě svého bydliště dostat. Veškeré produkty tohoto projektu budou nápomocny zájemcům sblížit se s orientačním během. V naší lokalitě, pro zájemce z okolí Nového Města nad Metují, chceme vystavět areál pevných kontrol, kde by si mohl každý kdykoli, ve svém volném čase, vyzkoušet orientační běh v praxi.

LIDÉ, KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ NA PROJEKTU

Hlavní realizátoři:

Další lidé podílející se na projektu:

Podpořeno z programu Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Think Big NROS Telefonica